Неприятни миризми във фризера ракла

Последно актуализиран 21.5.2020 г. 12:34

Въпрос 

  • Неприятна, силна миризма или миризма на гнило във фризера

Приложимо към 

  • Фризер ракла

Решение  

1. Дръжте храните със силна миризма в плътно затворени съдове/кутии

2. Размразете фризера, преди да започнете почистване

Вижте наръчника на потребителя за инструкции относно размразяването на фризера.

Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.

3. Внимателно почистете кошовете, уплътнението на вратата и вътрешността, като използвате подходящ антибактериален дезинфектант/почистващ препарат

4. Почистете тавичката за оттичане над компресора в задната част на уреда

5. Миризмата на гнило може да се премахне, като се почисти първо вътрешността на уреда с влажна кърпа

Намажете вътрешността на уреда с кисело мляко - млечнокиселите бактерии премахват бактериите, свързани с гниенето. Изплакнете киселото мляко след около 12 часа.   

6. Ако токът е спирал и храната се е разтопила, това може да е причината за неприятната миризма. 

Храните, които са се размразили, не бива да се замразяват наново.