Квадрат с 0 мига на дисплея на фризера ми

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 11:19

Въпрос: 

  • 0 или квадрат се виждат или мигат на дисплея.

Приложимо към: 

  • Хладилник
  • Хладилник с камера
  • Фризер

Решение: 

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако на дисплея мига 0 или квадрат, има проблем с температурни сензор. Препоръчваме за поискате посещение от сервизен техник.