Започването на цикъл на миене отнема твърде много време

Последно актуализиран 28.9.2020 г. 13:57
Когато стартирате цикъл, възможно е да изминат до пет минути за зареждане на блока за омекотяване. През това време е възможно да изглежда, че уредът не работи. Течната фаза започва първа след завършване на тази процедура.