Вътрешното осветление не работи

Последно актуализиран 3.12.2019 г. 16:01

Проблем

  • Вътрешното осветление в съдомиялната не работи

Приложимо към:

  • Интегрирана съдомиялна
  • Самостоятелна съдомиялна машина

Решение:

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

За да замените лампата, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.


Предупреждение: Смяната на вътрешната лампа може да доведе до теч в уреда, ако не е извършена правилно.


Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.