Вратата на съдомиялната не се затваря

Последно актуализиран 7.7.2020 г. 7:05

Проблем:

  • Вратата на съдомиялната машина не се затваря. Индикаторът показва, че уредът не е на ниво или може да има проблем с капачето на вратата.

Отнася се за:

  • Вградена миялна машина
  • Свободностояща миялна машина

Резолюция:

Ако вратата на съдомиялната ви не се затваря, възможно е това да е така, понеже уредът не е нивелиран.

  • Този проблем може да бъде разрешен чрез регулиране на краката на уреда и повторна проверка със спиртен нивелир.

Алтернативно е възможно да има проблем със затварянето на вратата.

  • За да получите помощ за определянето на точното естество на проблема и разрешаването му, ви препоръчваме да се свържете с оторизирания сервизен център.