Вратата на съдомиялната не се затваря както трябва или е изкривена

Последно актуализиран 8.4.2020 г. 6:12

Проблем 

  • Вратата на съдомиялнята не се затваря правилно или е изкривена. Неправилното поставяне на ключалките и/или пантите може да причини неправилно затваряне или изкривяване на вратата на съдомиялнята.  

Приложимо към 

  • Вградена съдомиялна машина 

Решение 

1. Свържете се с инженера, който е монтирал уреда, за да се уверите, че затварящите механизми и вратата са монтирани съгласно ръководството за монтаж  

2. Свържете се с оторизиран сервизен център 

Ако съветът по-горе не решава проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.