Таблетките за съдомиялна не се разтварят напълно

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 9:57

Проблем

  • Таблетките за съдомиялна не се разтварят напълно.

Приложимо към:

  • самостоятелна съдомиялна машина
  • вградена съдомиялна

Решение:

1. Използвайте таблетките за съдомиялна при дълги цикли, за да избегнете остатъците от препарат по съдовете.

Таблетките за съдомиялна може да не се разтворят напълно при къси цикли

2. Опитайте различна марка таблетки за съдомиялна или използвайте препарат на прах.

Определени марки таблетки не се разтварят напълно. Ако сте закупили таблетки, които не се разтварят ефективно или които не се изплакват от дозатора за препарат, просто поставете таблетката на дъното на съдомиялната и след това стартирайте цикъла.

3. Уверете се, че тавичката на дозатора е суха, преди да поставяте препарат в нея. 

Ако тавичката на дозатора е влажна, възможно е таблетките или прахът да заседнат. Ако проблемът продължи да се проявява, поставете таблетката на дъното на уреда.

Важно: Описаното по – горе не е неизправност на съдомиялната и не се покрива от гаранцията.

4. Този проблем е възможно също да е причинен от това, че таблетката за съдомиялна машина не се освобождава правилно от дозатора за препарат или не в правилния момент:

  • Не поставяйте съдове пред дозатора за препарат.
  • Уверете се, че нищо не пречи на отварянето на капака на дозатора, като ароматизатор за въздуха, големи чинии и др. 

4. Проверете дали съдовете са горещи в края на цикъла на измиване.

Този проблем може да е причинен от това, че уредът не нагрява. Ако съдомиялната не нагрява, свържете се с оторизиран сервизен център.