Съдомиялнята не започва цикъла на измиване

Последно актуализиран 22.2.2024 г. 12:28

Проблем: 

 • Съдомиялнята не започва цикъла на измиване. 

Приложимо към: 

 • Вградена  съдомиялня 
 • Свободностояща съдомиялна машина 

Решение: 

1. Уверете се, че вратата е изцяло затворена  

 • Отворете и затворете вратата.
 • Ако чуете щракване, това значи, че вратата е правилно затворена.  

2. Уверете се, че функцията за начало на забавяне е деактивирана  

Направете справка с наръчника на потребителя как да деактивирате режима.   

3. Проверете дали предишният цикъл не е в процес на изпълнение  

 • Ако има цикъл, който все още се изпълнява, той трябва да се отмени преди да се програмира следващият цикъл.
 • За да отмените цикъла, моля прочетете раздела относно отмяна на циклите в наръчника на потребителя на съдомиялнята.
 • При някои модели, указанията как да нулирате цикъл са дадени на панела.
 • Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

4. Проверете дали са избрани опции "Ultra quiet" (Свръх тих) или "Night" (Нощен)  

 • Тези опции съдържат дълги паузи в цикъла на миене, продължаващи до 20 минути.
 • Възможно е цикълът все още да в процес на изпълнение.  

5. Проверете дали има алармени светодиодни сигнали, акустични алармени сигнали или съобщения за грешки.  

 • Съобщението за грешка може да е примигващ светодиод, поредица от бипкания или показан код на дисплея.
 • Направете справка с наръчника на потребителя за подробна информация как да решите проблема.  
 • Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

6. Проверете за възможни проблеми с електрозахранването:  

 • Уверете се, че уредът е свързан към захранването и е включен.
 • Свържете друго устройство в същия контакт, за да разберете дали има електрозахранване.
 • Ако контактът не работи, свържете се с местен електротехник, който да реши проблема. 

7. Проверете дали няма релета със задействана защита или изгорял предпазител  

 • Нулирайте верижния прекъсвач / RCD (устройство срещу остатъчен ток) или сменете предпазителя
 • Можете да нулирате верижния прекъсвач като натиснете превключвателя на позиция "ON" (ВКЛ.) 

8. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.