Съдомиялнята не издава звуков сигнал в края на цикъла

Последно актуализиран 8.4.2020 г. 6:15

Проблем: 

  • Съдомиялната не издава звуков сигнал в края на цикъла. Означава, че сигналът вероятно е деактивиран. Сигналът трябва да е активиран по подразбиране.  

Приложимо към: 

  • Вградена съдомиялня 
  • Свободностояща съдомиялна машина 

Решение: 

1. Направете справка с потребителското ръководство за повече информация и указания за активирането и деактивирането на сигнала.

Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.