Съдомиялната стартира цикъл при отворена врата

Последно актуализиран 7.7.2020 г. 7:09

Проблем:

  • Съдомиялната машина започва цикъла с отворена врата

Отнася се за:

  • свободно стояща миялна машина
  • вградена миялна машина

Резолюция:

1. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.