Съдомиялната показва съобщение за грешка i40, i43 или i44

Последно актуализиран 8.4.2020 г. 6:06

Проблем:

  • Съдомиялната показва съобщение за грешка i40, i43 или i44.

Приложимо към:

  • вградена съдомиялна
  • свободностояща съдомиялна машина

Решение:

1. Проверете дали филтрите са чисти

Замърсените филтри понижават дебита на водата, което води до незадоволителни резултати при измиването на съдовете. Регулярно ги проверявайте и почиствайте.

В ръководството на потребителя ще откриете информация, свързана с почистването и поддръжката. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.

2. Нулирайте вашия уред

  • Изключете съдомиялната от контакта, изчакайте 1 минута и я включете отново.
  • Можете да изключите захранването и чрез предпазителите на панела / превключвателя за захранване.
  • Ако сте издърпали машината и след това сте я върнали обратно на място, важно е да се уверите, че тръбите не са прегънати или притиснати и че кранът е напълно отворен.
  • Включете съдомиялната, изберете подходяща програма и я стартирайте.
  • Ако цикълът стартира и работи нормално, проблемът е разрешен.

3. Проверете дали уредът показва отново същото съобщение или се е променило

Ако уредът показва различен код за грешка, проверете кода в наръчника на потребителя за помощ при отстраняване на проблем. (Можете да изтеглите наръчник на потребителя тук).

4. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветите по-горе не решават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.