Съдомиялната не суши или не суши добре

Последно актуализиран 7.6.2023 г. 7:37

Проблем:

  • Съдомиялната не суши или не суши добре

Приложимо към:

  • Самостоятелна съдомиялна машина
  • Вградена съдомиялна

Решение:

1. Измерете резултата от сушенето на порцелан и стъкло

Пластмасовите изделия като прибори, съдове за съхранение и пластмасови части на уреда остават влажни.

Пластмасовите изделия губят топлина бързо и това може да предизвика образуването на кондензация по повърхностите им.

2. Използвайте автоматичен или интензивен цикъл, а ако съдовете не са горещи в края на цикъла, се свържете с оторизиран сервизен център.

ЕКО и БИО циклите сушат пасивно, а 30-минутните БЪРЗИ цикли нямат функция за сушене.

3. Не измивайте изделията с препарат преди да ги поставите в съдомиялната

Това създава прекомерно количество пяна и понижава ефекта на повърхностно-активното вещество, като води до слаби резултати от сушенето.

4. Проверете дали съдомиялната не е претоварена или неправилно заредена.

Зареждайте съдомиялната съгласно указанията в ръководството за потребителя и оставете излишната вода от изплакване да изсъхне/ да се изпари след завършване на цикъла за измиване, преди да разтоварите машината.

Вижте статията от съдомиялната или проверете в ръководството на потребителя. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.

5. Добавете допълнително повърхностно-активно вещество за по-добри резултати при сушене, както е описано в ръководството на потребителя. 

Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.

6. Проверете препарата за съдомиялна машина, който използвате.

При възможност изпробвайте различен препарат и/или повърхностно активно вещество. За бързи цикли за измиване използвайте течни препарати или такива на прах, тъй като някои многофункционални таблетки не се разтварят напълно по време на бързи цикли за измиване.

7. Уверете се, че всички филтри и разпръскващи рамене са чисти.

Вижте ръководството на потребителя за указания за почистване и поддържане на уреда. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.

8. Разрешете функцията Dry +, Dry Plus, XtraDry

Ако уредът ви разполага с тази функция, резултатите от сушенето могат да се подобрят чрез активиране на функцията, но това ще увеличи продължителността на цикъла и потреблението на енергия.

9. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветите по-горе не решават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.