Съдомиялната машина издава необичайни шумове

Последно актуализиран 7.7.2020 г. 7:08

Проблем:

  • Съдомиялната машина издава необичайни шумове

Отнася се за:

  • съдомиялна

Резолюция:

1. Бръмчене веднага след стартиране:

Няма причина за безпокойство, миялната машина винаги започва цикъл на измиване с програма за изпомпване, която произвежда този шум.

2. Силен шум или чукане:

Няма причина за безпокойство, шумът се произвежда от отвора на дозатора за почистващ препарат.

3. Звуков сигнал по време на изпомпване:

Добавете капка почистващ препарат (не много!) В дозатора за почистване, за да смажете помпения механизъм.

4. Шум шумолене по време на фазата на сушене:

Това може да показва неизправност на вентилатора за сушене и трябва да бъде отстранено от инженер.

Внимание: Не препоръчваме да използвате продукта, докато проблемът не бъде напълно отстранен. Изключете продукта и не го включвайте отново, докато не сте сигурни, че е добре да го направите.