Съдомиялната е блокирала по средата на цикъла и не ми позволява да избера друга програма

Последно актуализиран 29.2.2024 г. 9:52

Проблем

  • Съдомиялната е блокирала по средата на цикъла
  • Не може да се избере друг цикъл, съдомиялната е блокирала

Отнася се за

  • Съдомиялни машини

Решение

Изглежда, че програмата вече е стартирана и не може да бъде избран друг цикъл.

Натиснете и задръжте бутона(ите) НУЛИРАНЕ / ОТМЕНЯНЕ (обикновено осветени на панела). Това трябва да прекрати цикъла и да източи уреда.

Обърнете се към ръководството за употреба на вашата съдомиялна машина.

За модели за вграждане*

За да отмените предварително избрана програма/отложен старт, натиснете и задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ. за около 3 секунди.

Уредът ще се върне в режим за избор на програма.


За свободностоящи модели*

Отмяна на програмата

Натиснете и задръжте едновременно Отложен старт и Опции, докато уредът премине в режим за избор на програма.


*Това е общо ръководство за решаване на този проблем и може да не се отнася конкретно за Вашия уред.

За да намерите повече информация, специфична за Вашия уред, можете да погледнете ръководството за употреба

След като това се случи, изключете уреда и го включете отново. Сега трябва да имате възможност да изберете желаната програма.


Ако горните стъпки не решат проблема, най-добре да се свържете с националния център за обслужване на клиенти, за да ви насочат към най-подходящия сервиз.