Повредена при доставка съдомиялна

Последно актуализиран 7.7.2020 г. 7:07

Проблем:

  • Съдомиялната машина има повредени или разхлабени компоненти

Отнася се за:

  • съдомиялна

Резолюция:

1. Откриване на щети при разопаковане на уреда:

  • Моля, свържете се незабавно с вашия търговец, за да ги уведомите, че уредът е бил повреден по време на доставката.
  • Ще намерите телефонния номер на продавача във фактурата или в бележката за доставка.

Предупреждение: Не се опитвайте да свържете или използвате уреда.

2. Откриване на повреди след инсталиране / използване на уреда за първи път:

  • В този случай също трябва да се свържете с вашия търговец , за да ги уведомите за щетите.

3. Искане на услуга:

  • Ако искате сами да замените компонента, посетете нашия уебсайт.
  • Ако е възможно, посочете съответния компонент, когато заявите услуга от Оторизиран сервизен център.


Забележете отчетения код за грешка и го цитирайте, когато поискате техник. Това няма да реши проблема ви, но ще помогне на нашия техник да установи причината за проблема.