Почистване на външната страна на съдомиялната

Последно актуализиран 7.7.2020 г. 7:11

Въпрос:

  • Как да почистите външността на съдомиялната машина?

Отнася се за:

  • свободно стояща миялна машина
  • вградена миялна машина

Резолюция:

  • Почистете уреда с влажна, мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати.
  • Не използвайте абразивни продукти, стъргалки или разтворители.