Настройките се нулират след всеки цикъл

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 12:50

Проблем: 

  • Настройките се нулират след всеки цикъл 

Приложимо към: 

  • интегрирана съдомиялня 
  • самостоятелна съдомиялна машина 

Решение: 

1. Нормално е настройките на съдомиялната машина да се нулират след всеки цикъл  

  • От третото тримесечие на 2012 г. европейското законодателство изисква да се задава “ЕКО” цикъл при включване на уреда.
  • Следователно всички предишни настройки се губят в края на всеки цикъл за пране, включително MULTITABS/"3 in 1".