На дисплея се показва съобщение за грешка i30

Последно актуализиран 28.4.2023 г. 7:33

Проблем

  • Съдомиялната показва съобщение за грешка i30 (теч на вода или натрупване на дъното на уреда)
  • Защитата от наводнения е активирана
  • Съдомиялната постоянно източва вода
  • Съдомиялната машина тече
  • Грешка i30 в съдомиялната машина
  • Съдомиялната издава звуков сигнал 3 пъти или светодиодът мига 3 пъти

Отнася се за

  • Вградена съдомиялна
  • Свободностояща съдомиялна машина

Решение

1. Изключете подаването на вода към съдомиялната, за да избегнете наводняване. Изключете устройството от захранването

След като следвате стъпките по-долу, оставете съдомиялната отворена за 24 часа. След 24 часа опитайте съдомиялната и вижте дали съобщението за грешка на дисплея е изчезнало.

2. Уверете се, че уредът е правилно инсталиран според инструкциите за монтаж - възможен проблем с правилното изпразване на съдомиялната машина - водата тече обратно

3. Уверете се, че кошниците са заредени според ръководството с инструкции.

Голям предмет може да блокира или възпрепятства въртенето на разпръскващото рамо, което води до постоянно пръскане на вода само в една позиция, което може да окаже ненужен натиск върху една област на уплътнението на вратата и да доведе до наводняване и изтичане в тази конкретна зона. Уверете се, че разпръскващите рамена могат да се въртят свободно и че никакъв необичайно голям предмет не пречи на движението или не насочва водния поток в ъгъла на съдомиялната машина или обратно във вътрешния панел на вратата.

3. Почистете филтрите, уловителя на утайки и разпръскващите рамена

4. Свържете се с оторизиран сервизен център

Съобщение за грешка i30 указва теч и/или събиране на вода в основата на уреда. Препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Предупреждение: Изключете водоснабдяването на съдомиялната, за да избегнете наводнение.