Как да добавите препарат за изплакване към Вашата съдомиялна AEG

Последно актуализиран 19.4.2024 г. 10:44

Леко отворена съдомиялна AEG, пълна с чисти съдове

Напълнете дозатора за препарат за изплакване, когато използвате вашата съдомиялна AEG за първи път или когато индикаторът (A) е прозрачен. Препаратът за изплакване помага да изсушите вашите съдове без да оставя следи. Той се освобождава автоматично по време на фазата на горещо изплакване.

Добавяне на препарат за изплакване

1. Отворете капака (C) .

2. Напълнете дозатора (B) с препарат за изплакване, докато достигне маркировката MAX . Използвайте само препарат за изплакване, изрично предназначен за съдомиялни машини.

3. Отстранете разлятия препарат за изплакване с абсорбираща кърпа, за да предотвратите прекомерно образуване на пяна.

4. Затворете капака. Уверете се, че капакът е заключен.Регулиране на настройките

Можете да регулирате нивото на дозирания препарат за изплакване според нуждите си. Нивото по подразбиране е 5A по скала от 0A до 8A . Проверете препоръките върху бутилката на препарата за изплакване, който използвате.

Ако трябва да регулирате настройката на препарата за изплакване, проверете ръководството за употреба за инструкции за Вашия модел.

Добре е да знаете: Някои таблетки за съдомиялна съдържат препарат за изплакване, така че добавянето му в специалното отделение за препарат за изплакване може да не е необходимо. За да изключите дозатора и индикатора за препарат за изплакване, настройте нивото на препарата на 0A.


Важно

  • Отделението за препарат за изплакване (B) е предназначено само за него. Не го пълнете с препарат или други течности.
  • Винаги използвайте правилното количество препарат за изплакване. Недостатъчната дозировка влияе върху резултатите от изсушаването, докато използването на твърде много може да причини синкав слой върху вашите съдове.
  • Пълен резервоар с препарат за изплакване стига за около 10 до 20 измивания, в зависимост от зададеното ниво на твърдост на водата.За повече информация относно вашия конкретен модел съдомиялна машина, проверете ръководството за потребителя. Можете да намерите вашето ръководство за употреба тук.

Сега, след като научихте как да пълните препарат за изплакване във вашата съдомиялна машина, може да искате да научите повече за това как да пълните сол.