Как да деактивирам AirDry (сух въздух) в моята съдомиялна

Последно актуализиран 22.5.2020 г. 7:54

Въпрос: 

  • Как да деактивирам AirDry (сух въздух) в моята съдомиялна 

Приложимо към: 

  • съдомиялни с функция AirDry 

Решение:

За да деактивирате функция AirDry, вижте предложенията по-долу за указания стъпка по стъпка:    

БЕЛЕЖКА: Методът може да се различава в зависимост от контролния панел на съдомиялната. Ако контролният панел е различен от графиката по-долу, моля вижте наръчника на потребителя, предоставен с вашия уред.   

1. За да деактивирате функция AirDry (сух въздух), уредът трябва да е в режим за избор на програма.    

БЕЛЕЖКА: Уредът е в режим за избор на програма, когато индикаторът на програмата е включен и дисплеят показва продължителността на програмата. 

Когато активирате уреда, обикновено той е в режим за избор на програма. 

И все пак, ако това не стане, можете да зададете режима за избор на програма по следния начин: Натиснете и задръжте едновременно  К1 и К2 , докато уредът влезе в режим за избор на програма.

2. За да влезете в потребителски режим, натискайте със задържане едновременно К3 и К4, докато индикаторите L1, L2 и L3 започнат да мигат и дисплеят не показва нищо.

3. Натиснете К3  

  • Индикаторите L1 и L2 угасват.  
  • Индикаторът  продължава да мига.  
  • Дисплеят показва текущата настройка: Io = активиран AirDry (сух въздух).  

4. Натиснете К3 за промяна на настройката: Оо = деактивиран AirDry (сух въздух).  

5. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да потвърдите настройката.