Дисплеят на съдомиялнята показва съобщение за грешка AL5, C1, F1, i10 или i11, еднократно бипкане или еднократно примигване

Последно актуализиран 8.4.2020 г. 6:03

Проблем: 

 • Дисплеят на съдомиялнята показва съобщение за грешка AL5, C1, F1, i10 или i11, еднократно бипкане или еднократно примигване. Указва проблем с входния отвор за водата. 

Приложимо към: 

 • Свободностояща съдомиялна машина 
 • вградена съдомиялна машина 

Решение: 

1. Проверете подаването на вода  

 • Проверете водоснабдяването у дома, например като отворите кранчето.
 • Ако водата не тече, свържете се с водоснабдителя за информация.  

2. Проверете дали кранчето за водата към съдомиялнята ви е изцяло отворено  

 • Ако кранчето за подаване на вода е затворено, изключете захранването на съдомиялнята и отворете изцяло кранчето за подаване на вода.
 • Включете отново съдомиялнята и изберете програма. Натиснете бутона за старт, за да стартирате отброяването.  

3. Проверете дали не използвате повече от един уред, за който е необходима вода.  

 • Ако повече от един уред работи и използва вода, това може да е причина за твърде ниското налягане за съдомиялнята.
 • Опитайте да използвате съдомиялнята докато няма други включени уреди, използващи вода.  

4. Проверете налягането на подаването на вода.  

 • Проверете дали можете да напълните 10-литрова кофа вода за 1 минута, или 5-литрова кофа за 30 секунди от едно кранче.
 • Ако не, водното налягане е твърде ниско за работата на съдомиялнята и трябва да се свържете с вашия водоснабдител.  

5. Проверете дренажния маркуч за евентуална чупка или извиване  

 • Ако маркучът за подаване е огънат, усукан или повреден, изключете веднага съдомиялнята и спрете подаването на вода.
 • Ако маркучът е повреден, уредът трябва да се провери и поправи от инженер.  

6. Уверете се, че филтърът на входящия маркуч не е запушен.  

 • Филтърът на входящия маркуч се намира в конектора до кранчето/вентила.
 • Затворете крана и развинтете маркуча за подаване на вода.
 • Филтърът на входния отвор трябва да е чист и без котлен камък, вижте наръчника на потребителя за подробни указания как да свалите и почистите филтъра.
 • След като почистите филтъра и го поставите обратно във входящия маркуч, изберете програма и я стартирайте.  

7. Проверка на дренажната система  

Проверете дали: 

 • Филтрите са чисти. В наръчника на потребителя ще откриете информация, свързана с почистването и поддръжката. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук
 • Отходната тръба се намира на правилна височина над пода. Вижте указанията за монтиране във вашия наръчник на потребителя или отделна брошура за монтаж, предоставена с вашия уред.  

8. Проверете дали запушалката е отстранена от сифона на мивката. (Ако съдомиялнята ви е наскоро инсталирана или преместена).  

 • Запушалката трябва да е отстранена от сифона.
 • Отворете входния отвор, където дренажния маркуч е свързан към сифона, отстранете запушалката и свържете отново входния отвор на сифона.  

9. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.