Затоплящото чекмедже не загрява посудата достатъчно

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:47

Проблем:

 • Затоплящото чекмедже не загрява посудата достатъчно
 • Затоплящото чекмедже изобщо не се нагрява

Отнася се за:

 • Затоплящи чекмеджета

Резолюция:

1. Ако посудата не се затопли достатъчно. Проверете дали:

 • Уредът е включен.
 • Избрана е подходящата температура.
 • Отворите за циркулация на въздуха са блокирани от съда.
 • Съдовете се оставят да се затоплят достатъчно време.

2. Ако посудата изобщо не се нагрява. Проверете дали:

 • Можете да чуете шума на вентилатора. Ако вентилаторът работи, това означава, че нагревателният елемент е дефектен. Ако вентилаторът не работи, това означава, че е неизправен.
 • Предпазителят е изгорял или прекъсвачът се е задействал.

Съвет:

Времето за нагряване зависи от няколко фактора, като например:

 • Материалът и дебелината на съда
 • Размер на товара
 • Как се подрежда посудата