Външният кръг на готварската зона не работи

Последно актуализиран 19.3.2020 г. 8:39

Проблем: 

  • Външният кръг на готварската зона или зоната на печене не може да се включи. 
  • Външният кръг на готварската зона не работи. 

Приложимо към:

  • вграден индукционен котлон
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон
  • вграден електрически котлон
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон 

Решение: 

1. В зависимост от вида нагряване, многокръговите зони на готвене се включват, както следва:  

  • Електрически котлони - чрез натискане на контролния сензор на котлона 
  • Индукционни котлони - външният кръг автоматично се включва и изключва в зависимост от размера на дъното на тенджерата. 

Допълнителна информация, като например какъв размер тенджера за коя зона на готвене е подходящ, можете да намерите в ръководството на потребителя на вашето ръководство. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.