SenseBoil индикаторите мигат върху индукционния котлон

Последно актуализиран 3.12.2019 г. 13:25

Проблем: 

  • SenseBoil® индикатори мигат 
  • Функцията SenseBoil® не работи 
  • Не може да се активира функцията SenseBoil®  
  • Как да използвам функцията SenseBoil®?  

Приложимо към:

  • индукционни котлони с функция SenseBoil®  

Решение: 

1. Уверете се, че повърхността на котлона е суха  

2. Завършете предишното готвене и изберете свободна зона за готвене без остатъчна топлина.  

Ако всички зони за готвене вече се използват, или ако има остатъчна топлина на всяка от тях, котлонът издава бипкащ звук, индикаторите над X мигат и функцията не се стартира  

3. Изберете зона на готвене до 5 секунди от активиране на функцията SenseBoil®  

4. Ако горният съвет не работи, проверете и сменете настройките за ограничение на мощността на котлона  

Направете справка с пълното описание на разположение в ръководството на потребителя, предоставено с уреда.  

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че избраната мощност съответства на бушона на инсталацията в жилището. Препоръчва се техническа помощ.