Котлонът показва съобщение за грешка Е0 / Е1

Последно актуализиран 18.3.2020 г. 6:23

Проблем: 

  • Котлонът показва съобщение за грешка Е0 / Е1 

Приложимо към: 

  • вграден електрически котлон 
  • вграден индукционен котлон 

Решение: 

1. Изключете уреда от захранването за поне 30 секунди. 

Свържете го и включете отново  

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.    

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от техник. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на техника ни да установи причината за проблема.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на уреда докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.  

Причина:

  • Съобщение за грешка Е0 / Е1 указва неизправност в електрониката.