Котлонът показва съобщение H

Последно актуализиран 13.1.2023 г. 9:08

Проблем:

  • Котлонът / печката показва съобщение H. Обикновено това означава остатъчна топлина в зоната за готвене.

Приложимо към:

  • вграден електрически котлон
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон
  • вграден индукционен котлон
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон

Решение:

1. Оставете зоната за готвене да се охлади

2. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако котлонът се е охладил, това вероятно означава проблем със сензора. В този случай ви препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.