Когато активирате вътрешната зона на полето за готвене, изглежда, че външната зона също се нагрява

Последно актуализиран 30.1.2024 г. 11:49

Проблем

Когато активирате вътрешната зона на полето за готвене, изглежда, че външната зона също се активира.

Както вътрешната, така и външната зона изглеждат червени.

Отнася се за

Лъчисти котлони с двузонови полета за готвене или тризонови полета за готвене

Решение

Няма неизправност. Червеният цвят на външния пръстен е причинен от оптична илюзия. Светлината от вътрешната зона осветява външната зона и следователно изглежда, че външната зона също е активирана.

За да проверите това, можете да активирате една, две и след това три зони и внимателно да наблюдавате как се държат светлината и цветът на зоната.