Вградената кафе машина прави твърде малко млечна пяна (видео)

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:43

Решение

Проблем:

 • Вградената машина за кафе прави твърде малко млечна пяна

Отнася се за:

 • Вградена кафе машина

Резолюция:

1. Проверете за остатъците от твърдо мляко (най-честата причина за проблем): понякога е достатъчно да започнете приготвянето на "горещо мляко", изчакайте поне 15 сек, спрете приготвянето и следвайте процеса на почистване

2 . Уверете се, че уплътненията на дюзата на машината са чисти от остатъците от твърдо мляко

3. Почистете тръбата за дозатор за мляко, смукателната тръба, копчето, капака, под гореща вода и с мек препарат.

Следвайте пълната процедура за почистване, описана в параграф "Почистване на контейнера за мляко" в ръководството за потребителя

4. Използвайте обезмаслено или полуобезмаслено мляко при температура на хладилник (около 5 ° C). Ако резултатите не са както сте очаквали, опитайте да промените марката на млякото.

5. Регулирайте според ръководството на потребителя положението на копчето на капака, за да увеличите или намалите по този начин количеството пяна върху млякото

6. Обезмаслете уреда:

 • Паровгенераторът вероятно е частично блокиран от накип. Декалцификацията, провеждана на равни интервали, почиства него и хидравличната верига и предотвратява износването на уреда твърде бързо.
 • За да бъде декалцификацията ефективна, тя трябва редовно да се изпълнява всеки път, когато машината поиска. Честотата зависи от твърдостта на водата във Вашия дом.
 • Декалцификацията се извършва чрез разреждане на доза продукт за декалцификация с литър вода в резервоара на машината, съгласно инструкциите, намерени на опаковката.
 • Следвайте инструкциите в ръководството за употреба за цялата процедура (вижте също видеото по-долу)

7. Свържете се със сервизния център

Ако не се реши чрез горните стъпки, има проблем с функционален компонент.


Причина

 • Капакът на контейнера за мляко е замърсен
 • Регулаторът на млякото не е разположен правилно
 • Млякото не е достатъчно студено или не е обезмаслено
 • Уредът изисква отстраняване на накип
 • Проблем с функционален компонент