Вградена машина за кафе - кафето тече твърде бавно (видео)

Последно актуализиран 22.12.2022 г. 11:38

Проблем

  • Вградена машина за кафе - кафето тече твърде бавно

Отнася се за

  • Вградена кафе машина

Решение

1. Уверете се, че резервоарът за вода е пълен.

2. Уверете се, че кафето не е смляно твърде ситно.

В този случай променете настройката на по-едро смилане. Завъртете копчето на мелничката с едно щракване по посока на часовниковата стрелка към "7" на машина с дисплей, за да настроите степента.

Забележка: Завъртете бутона само когато двигателят на мелницата работи.

Продължете едно щракване наведнъж, докато кафето не е такова, каквото искате. Ефектът няма да бъде видим, докато не се приготвят две чаши кафе.

3. Почистете държача на филтъра и противокапелния клапан.

4. Не натискайте смляното кафе надолу твърде силно във филтъра.

5. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Ако горните съвети не разрешат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Видео с инструкции: