Вградена машина за кафе - кафето не е достатъчно горещо (видео)

Последно актуализиран 11.3.2021 г. 13:19

Проблем

  • Вградена машина за кафе - кафето не е достатъчно горещо

Отнася се за

  • Вградена кафе машина

Решение

1. Уверете се, че чашките са предварително загряти.

Може да загреете чашките, като ги изплакнете с гореща вода.

2. Блокът за приготвяне може да се е охладил, тъй като са минали няколко минути от приготвянето на последното кафе.

3. Регулиране / промяна на зададената температура.

4. Проведете процедурата за отстраняване на накип.

Редовното премахване на накип ще почисти изхода на парата и хидравличната верига и ще предотврати бързото износване на уреда. Използвайте редовно обезмасляващ агент. За да се гарантира, че премахването на накипването е ефективно, трябва да се извършва всеки път, когато уредът поиска. Честотата ще зависи от твърдостта на водата във вашия дом. Пречистването на накипа се извършва чрез разреждане на доза декалцифициращ разтвор в един литър вода съгласно инструкциите на опаковката в дозатора на уреда.

Следвайте инструкциите в ръководството за цялостните процедури.

Изтеглете ръководство за употреба .

5. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Ако горните съвети не разрешат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.


Видео с инструкции: