Колко често да почиствате компонентите на вградената кафе машина?

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:31

Проблем

 • Колко често да почиствате компонентите на вградената кафе машина?
 • Интервали за почистване на кафе машина

Отнася се за

 • Вградени кафе машини

Решение

Компонент на уреда

Интервал за почистване

Вътрешна система

 • Ако не се използва повече от 3 дни

Контейнер за остатъци

 • Когато бъдете подканени
 • Когато е необходимо
 • Когато почиствате тавата, в която се отцеждат капките

Тава за отцеждане на капки

 • Когато бъдете подканени
 • Когато е необходимо

Чучури за кафе

 • Веднъж седмично

Вътрешността на уреда

 • Веднъж седмично

Резервоар за вода

 • Веднъж месечно
 • Всеки път, когато филтърът за омекотяване на вода се подменя

Фуния за смляно кафе

 • Веднъж месечно

Инфузьор

 • Веднъж месечно

Контейнер за мляко

 • След всяка употреба

Чучур за гореща вода / пара

 • Всеки път след употреба на мляко

Съединителна дюза

 • Всеки път след използване на млечната пяна


За повече информация как да почистите конкретен компонент, вижте потребителското ръководство, доставено с Вашия уред

Важно:  

 • Не използвайте разтворители, абразивни почистващи препарати или алкохол за почистване на кафемашината.
 • Не е необходимо да използвате химически продукти за почистване на уреда.
 • Нито един от компонентите на уреда не може да се мие в съдомиялна машина, с изключение на контейнера за мляко.
 • Не използвайте метални предмети, за да премахнете обвивките или отлаганията на кафе, тъй като те могат да надраскат метални или пластмасови повърхности.