Вратата на фурната не се затваря правилно

Последно актуализиран 3.12.2019 г. 14:58

Проблем: 

  • Вратата на фурната не се затваря правилно 
  • Как да калибрирате вратата на фурната/готварската печка? 
  • Горещ въздух или пара излиза през вратата по време на експлоатация 

Приложимо към: 

  • Вградена фурна 
  • Самостоятелна печка 

Решение: 

1. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Вратата на фурната не може да се калибрира.

Ако вратата не се затваря правилно и топлият въздух излиза по време на експлоатация на уреда, пантата на вратата или лагерът на брояча често пъти е дефектен и трябва да се смени.