На дисплея на фурната е изписан символ SAFE или катинар

Последно актуализиран 12.10.2022 г. 10:27

Проблем

  • Фурната показва БЕЗОПАСНО или символ на катинар - това означава, че заключването на системата (заключване за деца) е активирано


  • Фурната не може да се включи - уредът е включен, но не реагира

Отнася се за

  • фурна за вграждане
  • свободностояща готварска печка

Решение

1. Деактивирайте заключването на системата (родителско заключване)

  • Моля, вижте описанието в инструкциите за експлоатация, тъй като методите за изключване се различават в зависимост от модела .
  • Процедурата за активиране и деактивиране е описана в глава " Допълнителни функции "
  • Ръководството за употреба може да изтеглите ТУК .


Начините за активиране / деактивиране на заключването се различават в зависимост от типа контролен панел.


Примери за различни контролни панели и как да деактивирате Child Lock


Табло №1


Функцията Child Lock предотвратява случайно включване на фурната

1. Проверете дали копчето за функциите на фурната е в изключено положение

2. Натиснете и задръжте символите едновременно за 2 секунди  и . Прозвучава сигнал. Индикаторът SAFE се появява на дисплея.

3. За да деактивирате заключването, повторете стъпка 2


Табло №2

Функцията Child lock предпазва фурната от случайно включване

1. Натиснете и задръжте бутона  за 3 секунди, за да стартирате фурната

2. Натиснете и задръжте символите едновременно за 2 секунди  и . Прозвучава сигнал. SAFE се появява на дисплея.

3. За да деактивирате заключването, повторете стъпка 2


Табло №3


Функцията за заключване на панела може да се активира само когато устройството работи. Функцията заключва вратата и предпазва от случайни промени в настройките на температурата и времето на активираната функция на фурната.

1. Изберете функция на фурната и я задайте според нуждите.

2. Натиснете едновременно и задръжте за 2 секунди  и Прозвучава сигнал. Дисплеят показва: Loc .

3. За да деактивирате функцията Panel Lock, повторете стъпка 2.

Чрез завъртане на копчето за регулиране на температурата или натискане на бутона, дисплеят ще покаже: Loc . Със завъртане на копчето за функциите на фурната уредът се изключва.

Ако уредът е изключен, докато функцията Panel Lock работи, той автоматично ще превключи на функцията Child Lock .


Табло №4

Когато функцията е включена, фурната не може да бъде случайно включена.

1. Проверете дали копчето за функциите на фурната е в изключено положение.

2. Натиснете едновременно и задръжте за 2 секунди  и Прозвучава сигнал. Дисплеят показва SAFE и символа за заключване

3. За да деактивирате функцията Panel Lock, повторете стъпка 2.


Табло № 5

1. Когато защитата за деца е активна, фурната не може да бъде стартирана случайно. Функцията може да се включва и изключва в менюто Основни настройки .

Меню -> ОСНОВНИ НАСТРОЙКИ

2. Когато функцията е активирана, след стартиране на устройството, на дисплея се появява следното съобщение: Child Lock . За да използвате фурната, изберете буквите от кода с копчето в последователността: ABC . Когато защитата за деца е активна и фурната е изключена, вратата на фурната ще бъде заключена.