Фурната показва код за грешка F21

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 13:44

Проблем

  • Фурната показва код на грешка F21 на дисплея

Отнася се за

  • Вградена фурна
  • Самостоятелна готварска печка

Решение

  1. Изключете и включете отново контролния панел.

  2. Свържете се с оторизиран сервизен център.

    Ако горното предложение не реши проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Причина

  • код за грешка E21 показва прекалено висока стартова температура