Светодиодите мигат или показват F на панела на аспиратора

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 15:00

Въпрос: 

  • Лампичките/светодиодита на дисплея мигат
  • Лампичката за филтър или иконата за филтър свети
  • Дисплеят показва F
  • На дисплея има аларма за филтър

Приложимо към: 

  • Аспиратор/вентилатор

Решение:

1. Изключете захранването към аспиратора

2. Извадете филтъра (филтрите) от аспиратора

3. Почистете филтъра (филтрите) както е показано в ръководството за потребителя

Можете да изтеглите ръководството за потребителя тук

4. Поставете чист филтър

5. Настройте отново алармата на филтъра

За инструкции за настройване на алармата на филтъра вижте ръководството за потребителя. 

6. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Причина:    

  • Причината аспираторът да показва, че един или повече филтри трябва да се почистят/сменят, е че очакваният срок за употреба на филтъра е изтекъл, поради което филтърът трябва да се почисти или смени. 
  • За оптимална работа на аспиратора може да го включвате прибл. 15 минути преди да започнете да готвите. По този начин засмукването ще започне да действа в стаята и аспираторът ще засмуква изпаренията и миризмите по-добре. 
  • Няма да се налага да включвате вентилатора на висока скорост, ако включите аспиратора преди да започнете готвенето. Това ще намали и шума от аспиратора.