Символи и функции на вашия абсорбатор AEG

Последно актуализиран 25.6.2024 г. 13:45

Кухня с абсорбатор AEG

Вашият абсорбатор AEG има набор от настройки и функции, които Ви помагат да извлечете максимума от него.

Абсорбаторите AEG се предлагат с различни настройки и функции. Също така, имената и символите може да се различават при различните модели.  Вижте ръководството за употреба за повече информация относно Вашия конкретен модел.

Настройки на скоростта


Първа скорост
Ниско ниво на екстракция за затопляне на храна и готвене със съдове с капак.


Втора скорост
Средно ниво на екстракция при готвене със съдове с капак на повече зони за готвене или за леко запържване.
Трета скорост
Висока степен на екстракция при варене и пържене на големи количества храна без капак и готвене на множество зони за готвене.   
Максимална скорост 
Максимална екстракция за 5 минути при варене и пържене на големи количества храна без капак. След като времето изтече, абсорбаторът автоматично ще се върне към предишните си настройки на скоростта.
Увеличаване на скоростта
Нашата най-интензивна настройка за екстракция* – мощна екстракция за 5 минути при варене и пържене на големи количества храна без капак. След като времето изтече, абсорбаторът автоматично ще се върне към предишните си настройки на скоростта.   

*Тази настройка има по-висока скорост от настройката „Максимална скорост“.
Полъх
Безшумно премахва остатъчните миризми и пара след готвене. Почиства въздуха с много ниско ниво на шум и автоматично се изключва след 1 час.

Добре е да знаете
Предназначен за употреба след приключване на готвенето. След като абсорбаторът се изключи, няма да можете да го включите отново в продължение на 30 секунди, за да предотвратите неволно използване.

Светлинни функции

Лампа
Включете и изгасете светлините.

Добре е да знаете
Светлината на абсорбатора работи независимо от другите функции.      


Perfect Illumination 
Осигурява по-добра видимост и подсилва реалните цветове на храната с топла или студена светлина.

Как се използва
Превключвайте между нивата на яркост на светлината с бутона за осветление и регулирайте между различните цветови температури (CCT) с бутона CCT.

AuroraTech
Адаптира яркостта и цветната температура през целия ден.

Как се използва
Включете и изключете функцията в приложението.   

Добре е да знаете
Абсорбаторът трябва да е свързан с приложението, за да работи тази функция.

Други функции

Hob2Hood®
Свързва безжично Вашия плот с абсорбатора чрез инфрачервен сигнал. Когато започнете да готвите, скоростта на вентилатора се регулира въз основа на настройките за топлина на плота.

Научете как да използвате Hob2Hood®.
Autosense
Интегриран сензор, който измерва влажността, температурата и миризмите при готвене и автоматично регулира мощността на вентилатора.

Как се използва
Натиснете AUTO, за да включите и изключите.

Функцията Autosense може да се включва автоматично всеки път, когато включите котлона. Вижте ръководството за употреба за подробности как да настроите това.

Добре е да знаете
Когато използвате Autosense за първи път или след прекъсване на тока, сензорът автоматично ще се калибрира в рамките на 2-4 дни. По време на този процес ще видите мигащо известие. Ще можете да използвате абсорбатора по време на калибрирането.   

Напомняне за филтър

Индикатор за филтър
Предупреждава, когато филтърът(ите) се нуждае от поддръжка. Проверете ръководството за употреба за подробности как работи индикаторът на Вашия модел.

Научете как да почиствате филтрите.