На дисплея се показва съобщение „8.8“

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:22

Проблем:

  • аспираторът показва код 8.8 в цифров формат.

Отнася се за:

  • аспиратори с дисплей

Резолюция:

1. При изключване символите 8.8 се появяват поради светлината на заден план.

Това е нормално и не показва неизправност на уреда.

2. Ако уредът не работи, свържете се с оторизиран сервиз.