Как да използвате функцията AEG Hob²Hood®

Последно актуализиран 25.6.2024 г. 13:38

Аспиратор с функция Hob2Hood за използване в кухнята

Функцията Hob²Hood® безжично свързва Вашия плот AEG и абсорбатора. Скоростта на вентилатора на абсорбатора се регулира въз основа на настройката на режима и температурата на най-горещия съд на плота.

Функцията Hob²Hood® се предлага за избрани модели плотове и абсорбатори AEG. И двата уреда трябва да имат налична тази функция, за да могат да работят заедно.

Използване на Hob²Hood®

1. Включете плота
2. Натиснете 

Когато готвите на плота, абсорбаторът ще реагира и ще включи светлината и вентилатора. Автоматичният режим по подразбиране включва светлина, ниска скорост на вентилатора при варене и средна скорост на вентилатора при пържене.

Ако скоростта на вентилатора не отговаря на нуждите Ви по време на готвене, можете да я регулирате от плота или директно на абсорбатора. Ако регулирате скоростта на вентилатора на абсорбатора, функцията Hob2Hood® ще бъде временно изключена. Следващият път, когато включите плота, Hob2Hood® ще се активира отново.

Ако предпочитате изобщо да не използвате Hob²Hood®, можете да изключите функцията, като натиснете символа Hob²Hood® на плота, когато е включен.

Налични режими

Режимът по подразбиране е H5, но има и други режими, между които може да избирате. Например, ако предпочитате по-мощна екстракция при варене и пържене, изберете режим H6. Ако предпочитате ниска скорост на вентилатора, изберете режим H4. Или, ако искате светлината да се включва автоматично, но предпочитате сами да задавате скоростта на вентилатора, изберете режим H2.

Вижте настройките за всеки наличен режим в таблицата по-долу.


Автоматична светлинакипене¹⁾Пържене²⁾
Режим H0ИзключенаИзключена
Изключена
Режим H1ВключенаИзключена
Изключена
Режим H2³⁾Включена
Скорост на вентилатора 1Скорост на вентилатора 1
Режим H3Включена
Изключена
Скорост на вентилатора 1
Режим H4Включена
Скорост на вентилатора 1Скорост на вентилатора 1
Режим H4Включена
Скорост на вентилатора 1Скорост на вентилатора 1
Режим H5Включена
Скорост на вентилатора 1Скорост на вентилатора 2
Режим H6Включена
Скорост на вентилатора 2Скорост на вентилатора 3

Смяна на режима

Променете режима по подразбиране, като следвате тези стъпки:

1. Изключете котлона
2. Натиснете  за 3 секунди. Дисплеят светва и изгасва;
3. Натиснете  за 3 секунди;
4. Натиснете  докато стане активно;
5. Натиснете  на таймера, за да изберете автоматичен режим.

Важно

  • Защитете панела на абсорбатора от пряка слънчева светлина.
  • Не насочвайте халогенна светлина към панела на абсорбатора.
  • Не покривайте контролния панел на плота.
  • Не прекъсвайте сигнала между плота и абсорбатора (напр. с ръка, дръжка на съд или висока тенджера).

За повече информация относно вашия конкретен модел абсорбатор, вижте ръководството за употреба.