Аспираторът спира по време на употреба

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:24

Проблем

  • Аспираторът спира по време на употреба.

Отнася се за

  • Аспиратори за готварска печка

Решение

1. Изключете готварската печка и аспиратора, изчакайте 5 минути и отново включете уреда.

Това трябва да даде на аспиратора достатъчно време за охлаждане и нулиране на уреда.

2. Намалете броя на врящите тенджери.

Уредът е проектиран да абсорбира миризми, а не големи количества пара.

3. Проверете дали филтрите са чисти и ги сменете, ако е необходимо.

4. Уверете се, че засмукването от аспиратора е достатъчно.

  • Проверете дали въздухът излиза на изхода на въздуха на външната стена.
  • Ако функцията за рециркулация е активирана, проверете дали карбоновите филтри са поставени правилно.

5. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Внимание: Не препоръчваме да използвате уреда, докато проблемът не бъде напълно отстранен. Изключете уреда и не го включвайте отново, докато не сте сигурни, че е добре да го направите.

Причина

  • Изключен предпазен превключвател
  • Голям брой кипящи тенджери
  • Мръсни филтри
  • Въздухопроводът на открито може да бъде запушен или с неправилен размер