Как да разглобявате и сглобявате чекмеджето за перилен препарат (TL) (3)

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

Как да разглобявате и сглобявате чекмеджето за перилен препарат

1 Изображение за импортиране на Word


2 Изображение за импортиране на Word


3 Изображение за импортиране на Word