Как да разглобявате и сглобявате чекмеджето за перилен препарат (FL) (3)

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

Как да разглобявате и сглобявате чекмеджето за перилен препарат

1. Извадете чекмеджето за перилен препарат, докато спре.

2. Натиснете лоста надолу, за да извадите чекмеджето.

Изображение за импортиране на Word

ЗАБЕЛЕЖКА:

(снимките по-долу са само илюстративни, може да се различават от модела на вашата пералня)

3. Поставете чекмеджето с главата надолу.

4. За да извадите чекмеджето от дръжката, поставете плоска отвертка в мястото, където се намира скобата.

5. Внимателно натиснете скобата с отвертка 1 и я натиснете 2, така че да можете да издърпате дръжката на вратата навън. Внимавайте да не счупите скобата.