Как да разглобите резервоара за конденз (сушилня)

Последно актуализиран 27.12.2023 г. 13:42

Безопасност

Цялата работа, която трябва да се извърши вътре в уреда, изисква специфични умения и знания и може да се извършва само от квалифицирани и оторизирани сервизни инженери

Тази платформа не е оборудвана с превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ.

Преди да получите достъп до вътрешните компоненти, извадете щепсела от контакта, за да изключите захранването.

Някои от компонентите в механичната част могат да причинят наранявания, така че носете подходяща защита и продължете с повишено внимание.

Винаги изпразвайте уреда от цялата вода, преди да го поставите настрани.

Ако уредът трябва да бъде поставен на една страна за поддръжка или друга причина, легнете го на лявата му страна, за да избегнете риска от падане на остатъчна вода върху основната платка.


1. Извадете резервоара от сушилнята


2. Издърпайте втулката на резервоара . За да отделите дръжката от резервоара за кондензат, разхлабете три винта : два отгоре на дръжката и един отдолу.