Как да разглобявате и сглобявате уплътнението отдолу

Последно актуализиран 10.3.2021 г. 8:26
  • Цялата работа, която трябва да се извърши вътре в уреда, изисква специфични умения и знания и може да се извършва само от квалифицирани и оторизирани сервизни инженери
  • Тази платформа не е снабдена с ключ за включване / изключване.
  • Преди да осъществите достъп до вътрешни компоненти, извадете щепсела от контакта, за да изключите захранването.
  • Някои от компонентите в механичната част могат да причинят наранявания, затова носете подходяща защита и действайте внимателно.
  • Винаги изпразвайте уреда от цялата вода, преди да го поставите отстрани.
  • Ако уредът трябва да бъде поставен отстрани за поддръжка или по друга причина, легнете го от лявата страна, за да избегнете риска от остатъчна вода да падне върху основната платка.
  • Никога не поставяйте уреда от дясната му страна (от страна на електронната система за управление): част от водата в дозатора за препарат може да изтече върху електрическите / електронните компоненти и да причини изгарянето им


Как се сменя долната пломба