Как да разглобявате и сглобявате уплътнението отдолу (3)

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

Как се сменя долната пломба

1
Извадете чекмеджето за препарат
Изображение за импортиране на Word
2
Издърпайте ръба на духалото, демонтирайте външната пружина на духалото
Изображение за импортиране на Word Изображение за импортиране на Word
3
Вкарайте духалото в корпуса
Изображение за импортиране на Word
4
Развийте 4 винта на чекмеджето за препарат
Изображение за импортиране на Word
5
Развийте 4 монтажни винта на предния панел
Изображение за импортиране на Word
6
Демонтирайте предния панел, разкачете съединителите на контролната платка
Изображение за импортиране на Word
7
Изключете съединителите на входящия клапан, демонтирайте клапана от тялото.
Изображение за импортиране на Word
8
Разкачете съединителите на релето за ниво, нивото на релейната тръба, демонтирайте релетата от корпуса.
Изображение за импортиране на Word
9
Развийте винта на съединителя, фиксиращ дренажния съединител, демонтирайте дренажния съединител от дюзата на банята.
Изображение за импортиране на Word
10
Повдигнете тялото ( или го легнете от лявата му страна ) и развийте 4-те винта, закрепващи краката на амортисьора.
Изображение за импортиране на Word
11.
Изключете съединителите на нагревателния елемент, заземяващия проводник, съединителя на двигателя (предварително захапете пластмасовите фиксиращи ключалки с щипки)
Изображение за импортиране на Word
12
Докоснете банята до монтажните уши, повдигайки телфера, демонтирайте пружините на банята
Изображение за импортиране на Word
13
Подпушете пружината на маншона, демонтирайте пружината
Изображение за импортиране на Word
14.
Отстранете духалото, почистете остатъците от лепило във ваната

15
Намажете дренажа на духалото с лепило, монтирайте го в отвора на банята, монтирайте духалото
Изображение за импортиране на WordИзображение за импортиране на WordИзображение за импортиране на WordИзображение за импортиране на Word
16.
Сглобете UM в обратен ред.