Как да разглобявате и сглобявате уплътнението на капака на вратата

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да разглобявате и сглобявате уплътнението на капака на вратата:

  1. Извадете го от корпуса му, като го издърпате от единия край.
  2. Сглобете го, като го щракнете на място, започвайки от същата точка, в която е премахната.
  3. Печатът се доставя с правилната дължина (не го режете).

Изображение за импортиране на Word

Учебно видео