Как да разглобявате и сглобявате блокировката на вратата (2)

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


УСТРОЙСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ВРАТИТЕ (С ВЪТРЕШЕН ФЛАНЦ)

Отстранете пластмасовия пръстен, фиксиращ уплътнението на маншона към шкафа.

Освободете уплътнението на маншона от шкафа.

Развийте двата винта, закрепващи блокировката на вратата към предния панел.

Вземете устройството и го преместете наляво.

Завъртете го към вътрешната страна (дясната страна на фланеца).

Издърпайте го надясно и го извадете.


Извадете защитата на окабеляването от предпазното устройство на вратата.

Изключете конектора

За да сглобите отново предпазното устройство на вратата, повторете същите операции в обратна посока.

Преди да затегнете винтовете, за да закрепите предпазното устройство на вратата към предния панел, уверете се, че фланецът е разположен правилно от външната страна, както е показано със стрелките.

Затегнете винтовете с въртящ момент 2,5 Nm.