Как да разглобявате и сглобявате пантата на вратата (заварена)

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да разглобявате и сглобявате пантата на вратата (заварена)

За да смените вратата, разхлабете винтовете, закрепващи вратата към шкафа.

Забележка:

Тази врата е заварена версия и пантата не може да бъде извадена. Следователно, за да смените пантата, сменете цялата врата, включително пантата.