Как да сменя филтъра за източване в моята съдомиялна машина? (видео)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:40

Проблем:

  • Как да сменя филтъра за източване в съдомиялна машина?

Отнася се за:

  • самостоятелна съдомиялна машина
  • вградена съдомиялна машина

Резолюция:

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

Вижте видеото с инструкции:

1. Изключете уреда.

2. Плъзнете долната кошница навън.

3. Завъртете филтъра надясно и извадете.

4. Поставете новия филтър на място и завъртете наляво, за да го закрепите.

  • Можете да намерите резервни части, аксесоари и продукти за грижа в нашия уеб магазин.
  • Погледнете PNC (Product Number Code) на вашия уред и го въведете в търсачката на уеб магазина, за да намерите правилните и оригинални резервни части за вашия уред.