Как да сменим чекмеджето (V)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


ПРОМЯНА НА КОШНИЦА-ЧИЛЪР-КРИСПЪР

Първо издърпайте кошницата, докато достигне крайно положение,

След това внимателно издърпайте предната страна нагоре, докато се освободи от нейните водачи отстрани.

И накрая, продължете да го издърпвате и го махнете от мястото