Как да подменим стъкления рафт (V)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Смяна на стъклена рафт

Първо внимателно повдигнете предната страна на стъклото нагоре.

След това можете да издърпате чашата, като директно се дърпате към себе си.